djepvl


Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Este important să ştim că acest Regulament ocroteşte viaţa privată şi familială a cetăţenilor. În consecinţă, te invităm să cunoşti ce trebuie să faci pentru a obţine astfel de date din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor (denumită în continuare R.N.E.P.):

Ce sunt datele cu caracter personal - Datele cu caracter personal reprezintă orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică este o persoană care poate fi identificată , direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare , cum ar fi nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online , sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice , culturale sau sociale.

Cine poate solicita furnizarea unor date cu caracter personal din R.N.E.P Persoanele fizice sau juridice pot solicita, în baza unor cereri scrise motivate, comunicarea de date cu caracter personal din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, referitoare la:

• datele de stare civilă (numele, prenumele, data şi locul naşterii, cât şi prenumele părinţilor persoanelor în cauză);

• datele referitoare la actele de identitate eliberate persoanelor despre care sunt solicitate informaţii;

• datele referitoare la domiciliile şi reşedinţele (vizele de flotant) acordate;

• datele referitoare la codul numeric personal atribuit.

Telefon: 0350 801 804